News | Thingsonnet
image

ติงส์ ออน เน็ต ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 ผลักดัน Smart Wristband สำหรับผู้สูงอายุ

29 มีนาคม 2566 – บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเขตสุขภาพที่ 4 ทำโครงการ "อุปกรณ์โซลูชั่น Internet of Things (IoT) ตรวจจับการหกล้มในผู้สูงอายุ" โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ IoT กำไลข้อมืออัจฉริยะ (Wristband) มาใช้ยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบไร้รอยต่อ ซึ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (Digital disruption) จนเกิดกระแส digitalize ในทุกวงการและมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud computing technologies, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มคุณค่าในการดูแลสุขภาพมิติต่างๆ (value-based) มากขึ้นทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การป้องกันควบคุมโรค การดูแลรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตลอดจนทำให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย

เขตสุขภาพที่ 4 เป็นเขตสุขภาพที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุจำนวนมาก ได้เล็งเห็นประโยชน์ ของการนำโซลูชั่น Internet of Things (IoT) มาใช้ในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจจับการหกล้มในผู้สูงอายุ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการแพทย์ในการนำเทคโนโลยีสุขภาพสมัยใหม่มาบูรณาการออกแบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและทันเวลา

จากรายงานประจำปี 2565 ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 นั้นมีมากถึง 12,116,199 คน คิดเป็นสัดส่วน 18.3% ของประชากรทั้งหมด แล้วถ้าย้อนไปดูอัตราการเกิดกลับลดลงและมีอัตราที่ช้ามาก สถานการณ์เด็กเกิดใหม่ของประเทศไทยขณะนี้ต่ำกว่า 600,000 รายต่อปี และในปีนี้ก็มีอัตราการเกิดอยู่เพียง 0.18% บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งกำไลข้อมืออัจฉริยะ (Wristband) จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

image
image
image
image

เกี่ยวกับ ติงส์ ออน เน็ต

ปัจจุบัน Things on Net เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1231
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA