News | Thingsonnet
image

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)"

7 พฤศจิกายน 2565 – บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลกซิกฟอกส์ (Sigfox) ร่วมเปิดตัวโครงการ รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม Ballroom 2-3 Glow fish ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันเหตุการณ์หลงลืมเด็กในรถรับส่งนักเรียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ใช้บริการรถรับส่งให้แก่บุตรหลาน

โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการสําคัญของ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ที่ดําเนินการภายใต้แนวคิด Digital Infinity–ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนําร่องใน 7 พื้นที่เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

image
image
image
image

เกี่ยวกับ ติงส์ ออน เน็ต

ปัจจุบัน Things on Net เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1231
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA