Cyber Security เกราะป้องกัน IoT ปิดช่องโจมตีทางไซเบอร์
image

Cyber Security เกราะป้องกัน IoT ปิดช่องโจมตีทางไซเบอร์

Economic Times ระบุว่า ในปี 2021 โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์ IoT ราว 50 ชิ้น และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน ลำโพง 5G จะมีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการและการปฏิสัมพันธ์กับบ้านหรือธุรกิจ ขณะที่ Statista มองไกลถึงปี 2023 โดยคาดการณ์ว่า เฉพาะเครือข่าย 5G เพียงอย่างเดียวก็ผลักดันให้มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 1.3 พันล้านชิ้นผมจึงไม่แปลกใจที่ปัจจุบันเทคโนโลยีIoT มีอยู่ทุกที่ และทวีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การออกกำลังกาย หรือแม้แต่การพูดคุย

อย่างไรก็ตาม ยิ่งโลกเข้าสู่ยุค IoT ที่ทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attacks) ซึ่งจากสถิติพบว่า 75% ของการถูกคุกคามทางไซเบอร์บนอุปกรณ์ IoT เป็นผลพวงมาจากเรื่อง Network Routers โดยมีจำนวนการโจมตีถึง 5,200 ครั้งต่อ router ต่อเดือน

image

ดังนั้น ประเด็นเรื่องความปลอดภัย (security) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ IoT เพราะจากนี้ไปการโจมตีทางไซเบอร์จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโครงข่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ กล้องวีดีโอ หรือแม้กระทั่งหม้อหุงข้าว

อ่านถึงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับ เพราะยังไงเราก็หลีกเลี่ยงหรือหยุดยั้งเทรนด์ IoT ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดของใบโลกนี้ไม่ได้ แต่เราสามารถพัฒนาและเลือกใช้โครงข่ายที่มีความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้ครับ

หนึ่งในโครงข่าย IoT ระดับโลกที่ให้ความปลอดภัยขั้นสูง คือ โครงข่าย 0G ของ Sigfox บนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) ซึ่ง Sigfox ได้พัฒนาโครงข่ายและสร้าง ecosystem ของตัวเองขึ้น อีกทั้งใช้รูปแบบการส่งข้อความด้วยคลื่นความถี่ต่ำและเป็นปลายปิด จึงปิดช่องโหว่ในการโจรกรรมข้อมูลหรือโดนโจมตีทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดีหนึ่งในโครงข่าย IoT ระดับโลกที่ให้ความปลอดภัยขั้นสูง คือ โครงข่าย 0G ของ Sigfox บนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) ซึ่ง Sigfox ได้พัฒนาโครงข่ายและสร้าง ecosystem ของตัวเองขึ้น อีกทั้งใช้รูปแบบการส่งข้อความด้วยคลื่นความถี่ต่ำและเป็นปลายปิด จึงปิดช่องโหว่ในการโจรกรรมข้อมูลหรือโดนโจมตีทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดีหนึ่งในโครงข่าย IoT ระดับโลกที่ให้ความปลอดภัยขั้นสูง คือ โครงข่าย 0G ของ Sigfox บนเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) ซึ่ง Sigfox ได้พัฒนาโครงข่ายและสร้าง ecosystem ของตัวเองขึ้น อีกทั้งใช้รูปแบบการส่งข้อความด้วยคลื่นความถี่ต่ำและเป็นปลายปิด จึงปิดช่องโหว่ในการโจรกรรมข้อมูลหรือโดนโจมตีทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

image

Sigfox ไม่ได้เพียงเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีโครงข่าย Sigfox Network Operators (รวมถึง Things on Net ในประเทศไทย) แต่ยังเป็นผู้สร้างโครงข่าย ดูแลบำรุงรักษา และเชื่อมโยง connectivity ให้กับผู้ใช้งานในแต่ละประเทศ ขณะที่ Sigfox Corporate จะดูแลและพัฒนาด้านเทคนิคโครงข่าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกับ Operators

Christophe Fourtet ผู้ร่วมก่อตั้ง Sigfox อธิบายว่า Sigfox ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการเครือข่าย IoT หรือ IoT Cloud Provider แต่ Sigfox เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร IoT ที่ต้นทุนต่ำ สามารถสื่อสารได้ในระยะไกลโดยใช้พลังงานน้อย แต่ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นที่มาของโครงข่ายอัจฉริยะของ Things on Net ในฐานะผู้นำ IoT Solutions ของไทยด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลกและถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่าย 0G ของ Sigfox เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย

ปัจจุบัน Sigfox ให้บริการครอบคลุม 75 ประเทศ โดยมีอุปกรณ์ IoT ราว 19.1 ล้านชิ้น ที่ส่งข้อความมากถึง 76.5 ล้านข้อความต่อวันบนโครงข่ายของ Sigfox

สำหรับประเทศไทย ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แม้กระแส IoT ในไทยจะมาแรง ไม่ว่าจะเป็น gadget ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึง Smart Cities แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT ยังล่าช้า เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่ผมเชื่อว่า นับจากปี 2565 เป็นต้นไป ทุกภาคส่วนจะหันมาให้ความสนใจและลงทุนเรื่อง IoT อย่างจริงจัง ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ หลายธุรกิจอาจจะยังไม่อยากลงทุน แต่สำหรับเรื่อง IoT ใครทำก่อน ได้เปรียบแน่นอนครับ

Reference:

https://iotbusinessnews.com/2021/12/10/41987-interview-with-christophe-fourtet-co-founder-sigfox/

เกี่ยวกับ Things on Net

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (TON) ผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก ให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รองรับการใช้งานอุปกรณ์และบริการ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C โดยยึดหลักการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ติงส์ ออน เน็ต เป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 72 ประเทศทั่วโลก

ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีคุณภาพสูงพร้อมใช้งาน อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ, Asset Tracking Management ระบบการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดเก็บและขนย้าย, Safety and Environment System ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่องานด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, Energy Saving ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, Facility Management การบริการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค, Supply Chain / Cold Chain Management ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง / ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนคลังสินค้า ตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความสดใหม่ ช่วยลดต้นทุนสูงสุดได้
วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA