TON มุ่งมั่น ผลักดัน IoT Technology เสริมแกร่งธุรกิจไทยสู่เวทีโลก
image

TON มุ่งมั่น ผลักดัน IoT Technology เสริมแกร่งธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

แม้รัฐบาลจะวางนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขยับเข้าใกล้ Thailand 4.0 Initiatives มากขึ้นเรื่อยๆ แต่การสร้าง ecosystem เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) ยังค่อนข้างล่าช้า

ผมมองว่า IoT คืออนาคตของประเทศไทยและโลกใบนี้ เราจึงทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างจริงจัง

หลายคนเข้าใจว่า ติงส์ ออน เน็ต เป็นเพียงผู้ให้บริการโครงข่ายของ Sigfox เท่านั้น แต่ผมขอย้ำว่า ติงส์ ออน เน็ต มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก

เราคือผู้นำบริการด้านไอโอทีโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับ IoT ecosystem ตั้งแต่ชิป (Chip) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Devices) สัญญาณโครงข่าย (Connectivity) การให้บริการแพลตฟอร์ม (Service Platform) การรวมระบบ (Enterprise System Integration) จนถึงบริการให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รองรับการใช้งานอุปกรณ์และบริการ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ ตั้งแต่ B2B จนถึง B2C ทำให้เราสามารถพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรมได้ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากผู้ให้บริการอื่น บทบาทสำคัญของเราคือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักเพื่อการปฏิรูปสู่ Data Transformation และ Digital Transformation

ผมมองว่า อุปสรรคหนึ่งของการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 คือ การที่ผู้ประกอบการหลายส่วนยังมองว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเรื่องยุ่งยาก และเป็นการลงทุนที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลจึงไม่กล้าก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ในความเป็นจริงเทคโนโลยีไอโอทีไม่ได้เป็นเรื่องเข้าใจอยากและน่ากลัวอย่างที่คิด ติงส์ ออน เน็ตเราผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้บนความเชื่อที่ว่า ‘Impossible only means that you haven’t found the solution yet’ คือการพัฒนาโซลูชันที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใช้งานง่าย และบริหารจัดการได้อย่างอิสระจากทุกที่บนโลกใบนี้ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะได้โจทย์อะไรมาจากภาคธุรกิจ เราจะออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์โซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้”

image

อย่างไรก็ตาม โจทย์ยากสำหรับการพัฒนาโซลูชันก็คือ ในการพัฒนาโซลูชันขึ้นมาหนึ่งโซลูชัน ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกกรณี เพราะนอกเหนือจากเรื่องความแตกต่างด้านการใช้งานแล้ว ปัจจัยด้านพื้นที่ที่แตกต่างกัน ก็อาจส่งผลให้โซลูชันเดียวกันที่ถูกนำไปใช้แก้ปัญหาเดียวกันให้ประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องมองหาผู้ให้บริการที่มีศักยภาพและความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์โซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งติงส์ ออน เน็ต ไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลก แต่เรายังให้ความสำคัญกับเรื่อง customization และ localization ควบคู่กันมาโดยตลอด เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่สนองตอบทุกความต้องการ ช่วยยกระดับศักยภาพ และสร้างผลตอบแทนให้ทุกภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างแท้จริง

“ความท้าทายอย่างหนึ่ง คือเราต้องพัฒนาและปรับโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทย หรือที่เรียกว่า Localized Solutions บางเคสที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ใช่ว่าจะสามารถยกโซลูชันของเขามาทั้งหมดมาใช้แล้วจะได้ผลแบบเดียวกันกับเคสในไทย ในส่วนนี้ ติงส์ ออน เน็ต จะดึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก มาผสมผสานโดยให้ความสำคัญกับเรื่อง customization และ localization ในทุกกรณี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรา”

ผมขอยกตัวอย่างกรณีของ Asset Tracking ที่ใช้ในฟาร์มวัวในต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัวสายพันธุ์ที่ขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ในไทยค่อนข้างมาก เมื่อนำมาใช้ในไทยจำเป็นต้องปรับขนาดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ห้อยคอวัวให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดวัวไทย อีกกรณีคือ การติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความชื้นไว้ที่ตัวสัตว์เลี้ยง ซึ่งในต่างประเทศสามารถทำแบบนั้นได้ เพราะเลี้ยงอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ ขณะที่ฟาร์มในไทยส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อย จึงมีโอกาสที่สัตว์จะไปคลุกกับปลักโคลนทำให้การอ่านค่าเพี้ยนได้ จึงต้องปรับตัวอุปกรณ์ใหม่ให้เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยง

จะเห็นได้ว่า ข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การใช้งานจริง จนกระทั่งวิถีการใช้ชีวิต เป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่ทางผู้พัฒนาโซลูชันจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ และสร้างสรรค์โซลูชันต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

อีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการค่อนข้างกังวลและเป็นอุปสรรคต่อการพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะคือ งบลงทุนด้านเทคโนโลยี ติงส์ ออน เน็ต ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี เราจึงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์แบบ Win-Win ซึ่งหมายถึงการที่เราอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้ และต้องอยู่ได้แบบดีกว่าเดิมทั้งคู่ เรามองว่า ลูกค้าทุกคนคือพาร์ทเนอร์ในระยะยาวของเรา ดังนั้น เราจึงกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาและให้บริการโซลูชันในราคาที่ไม่สูงเกินไป และเหมาะสมกับการลงทุน ซึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการทำงานร่วมกันกับลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเข้ามาหาเรา ใช้เวลาเข้าไปคลุกคลีทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า ให้คำปรึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิจัยพัฒนา เพื่อหาโมเดลธุรกิจและโซลูชันที่ดีที่สุดร่วมกัน ด้วยงบประมาณที่เอื้อมถึงและคุ้มค่าการลงทุน

ติงส์ ออน เน็ต ยึดมั่นว่า ฟันเพืองที่จะผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ คือการให้บริการแบบ IoT Full Stack Solutions ที่ใช้ความเชี่ยวชาญแบบ Global Tech with Local Value และที่สำคัญอีกด้านคือการนำไปใช้งานแบบง่ายเพิ่มมูลค่าตรงกับผู้ใช้แบบ Simply Simple: Value to Customers ที่ช่วยเร่งยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับหลายภาคส่วน ตั้งแต่ระดับบริษัท ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศได้อย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจของคนไทยไปสู่ระดับสากลได้

เกี่ยวกับ Things on Net

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (TON) ผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก ให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รองรับการใช้งานอุปกรณ์และบริการ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C โดยยึดหลักการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ติงส์ ออน เน็ต เป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีคุณภาพสูงพร้อมใช้งาน อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ, Asset Tracking Management ระบบการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดเก็บและขนย้าย, Safety and Environment System ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่องานด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, Energy Saving ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, Facility Management การบริการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค, Supply Chain / Cold Chain Management ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง / ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนคลังสินค้า ตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความสดใหม่ ช่วยลดต้นทุนสูงสุดได้
วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA