เทรนด์มาแรงของ Internet of Things ที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด! IoT Fact not fiction By CEO Pavin
image

เทรนด์มาแรงของ Internet of Things ที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด! IoT Fact not fiction By CEO Pavin

ย้อนกลับไป 10 ปีก่อน หากคุณมีกิจการ แบบ Amazon ด้วยขนาดธุรกิจที่มีคลังสินค้ามากกว่า 1 แสนตารางเมตร ในแต่ละปี มีการส่งสินค้าไปมากกว่า 51 ล้านชิ้น ในทุก ๆ วินาทีขายสินค้าไป 629 ชิ้น จะไม่มีทางที่ธุรกิจของคุณจะเติบโตขนาดนี้ได้ ถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วย อย่าง Internet of Things

image

คิดดูสิครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณจะต้องกระจายสินค้าไปสู่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 175 แห่ง คัดแยกอีก 105 แห่ง สถานีจัดส่ง 651 แห่งทั่วโลก คุณต้องจัดการกับสินค้าขนาดใหญ่ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงอาหาร ที่มีโอกาสเน่าเสีย ผ่านการขนส่งสินค้าทั้ง ทางรถบรรทุก เรือเดินสมุทร และ เครื่องบิน เรื่องเหล่านี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากความช่วยเหลือของเทคโนโลยี

วันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างธุรกิจอย่าง Amazon ที่มีการอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อจัดการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยโซลูชันแบบบูรณาการ ที่ Amazon สร้างขึ้นมา เรามาดูกันว่า IoT เข้ามาช่วย Amazon ในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง

image
1. การติดตามตำแหน่ง การติดตามตำแหน่งของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการจัดส่ง ข้อมูลที่ได้ ช่วยทำให้บริษัทสามารถเข้าใจกระบวนการ และปัญหาของแต่ละส่วนของ Supply Chain และ ในกรณีที่ของการขนส่งเกิดปัญหา ยังช่วยให้เลือกเส้นทางอื่นที่ดีที่สุดให้ด้วย
2. การตรวจจับสภาพแวดล้อม หลายครั้งสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิมักจะเสียหายจากการขนส่ง การมีระบบ IoT ที่ดีนอกจากจะช่วยตรวจสอบอุณหภูมิ ตลอดการขนส่ง (IoT ไม่ได้ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร) ยังต้องมี Environmental monitoring หรือการกำหนดลักษณะและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเตรียมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนเมื่อเกิด ความผิดพลาด ที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า และแจ้งให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
image
image
3. การจัดการยานพาหนะ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ารถขนส่งของคุณวิ่งไปตามทางที่วางแผนไว้ พนักงานขับรถทำงานตามกำหนดเวลา หรือไม่ Amazon ใช้ระบบ IoT ติดตามตำแหน่งของยานพาหนะและพนักงาน ข้อมูลที่ได้มาสามารถ วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ว่าการขนส่งของคุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องไหม เส้นทางที่วางแผนไว้มีปัญหา อะไรหรือไม่ ผิดแผนและเวลาที่ตั้งไว้หรือเปล่า อีกทั้งข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ที่ได้รับ สามารถเอามา เป็นประโยชน์ในการวางแผน บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและการจัดการ ต้นทุนเชื้อเพลิง ได้อีกด้วย
4. ทำนายพฤติกรรมของลูกค้า เป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องคิดว่า ช่วงไหนลูกค้าเยอะหรือน้อย การใช้เทคโนโลยี IoT สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งเปรียบเทียบ กับบริการจากผู้บริโภคในช่วง Peak Period วันหยุดและวันเทศกาลต่าง แล้วจัดจ้างรถขนส่งชั่วคราวขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในช่วงนั้น ๆ ได้พอดี ผลที่ได้คือ ลดต้นทุนรวมไปได้ 7-9% ลดการตีรถเปล่าลงได้ 25% และยังเพิ่มประสิทธิภาพของ Fleet ได้ 14%
image
image
5. การควบคุมสินค้าคงคลัง Amazon ต้องการบริหารคลังสินค้าให้คุ้มค่าที่สุดแต่ยังต้องมี Availability และความหลากหลายมากพอ สำหรับลูกค้าที่จะซื้อสินค้า การนำ IoT Solution มาช่วยทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง Forecast การซื้อสินค้า การบริหารการสั่งสินค้าเข้าคลังได้รวดเร็ว และส่งสินค้าออกไปยังผู้ซื้อได้รวดเร็ว ทำให้การจัดการคลังสินค้าทำได้ประสิทธิภาพสูงสุด

- Amazon เป็นกรณีศึกษาอ้างอิงการนำ IoT มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง -

อีกตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจคือ บริษัทผู้ผลิตยางที่มียอดขายกว่า 190 ล้านเส้นในหนึ่งปีอย่างบริษัทมิชลิน

มิชลินเป็นบริษัทแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาปรับโมเดลธุรกิจ โดย เปลี่ยนการ 'ขายสินค้า' เป็น 'ขายเซอร์วิส' ในปี 2017 มิชลินพบว่าปัญหาใหญ่ของการขนส่งยาง คือความยากในการบริหารจัดการ เนื่องจากจะต้องเชื่อมการทำงานกับหน่วยงานที่แตกต่างกันถึง 17 หน่วยงาน

หลายครั้งที่เรือเดินสมุทรที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 200 ตู้หายไป 4 เดือนโดยไม่สามารถ ระบุตำแหน่ง หรือรู้ได้ว่าเดินทางไปถึงไหนแล้ว ในแต่ละปีมิชลินต้องขนส่งยางมากกว่า 150,000 คอนเทนเนอร์ จึงจำเป็นต้องหาโซลูชันที่เหมาะกับการ แก้ปัญหานี้มากที่สุด ง่ายต่อการที่หน่วยขนส่งต่างๆ นำไปใช้งาน และใช้เม็ดเงินในการลงทุนน้อยที่สุด

image

หลังจากพิจารณาแล้ว เทคโนโลยี 0G ของ Sigfox ดูจะตอบโจทย์ที่สุด โดยในช่วงแรกมิชลินได้ติดตั้ง อุปกรณ์ในการ Track container จำนวน 200 ตู้

ผลของการ Track container ด้วย IoT ได้

  • ช่วยลดการ Stock สินค้าได้ถึง 10%
  • เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการขนส่งสินค้ามีความแม่นยำขึ้น 40%
  • และลดความเสี่ยงว่าของจะขาด stock ได้ถึง 25%

และเทคโนโลยีที่มิชลินร่วมพัฒนากับ Sigfox ยังช่วยตอบคำถามอื่นๆ ที่ช่วยในการลดต้นทุน และพัฒนา ศักยภาพในการทำธุรกิจ เช่น

  • รถขนส่งคันไหน หรือเครื่องบินลำไหน เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้ว คันไหนยังใช้งานได้อยู่
  • พนักงานขับคนไหนที่มีปัญหา คนไหนมีผลงานดีส่งตรงเวลา
  • ขั้นตอนการขนส่งไหนที่สร้างปัญหา และ ต้องแก้อย่างไร
  • เราจัดพาหนะได้เหมาะสมกับจำนวนสินค้า และ จัดเส้นทางกระจายสินค้าได้ประสิทธิภาพหรือไม่

เทคโนโลยี IoT กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและส่งผลกระทบต่อแทบทุกภาคอุตสาหกรรม ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คาดการณ์ว่าจำนวนอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ทั่วโลกจะสูงถึง 60,700 ล้านเครื่องภายในปี 2024 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.35% ต่อปี

image

ส่วนประเทศไทย เทคโนโลยี IoT ในภาคธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นส่วนแรก ๆ คือ อุตสาหกรรมการขนส่งและ โลจิสติกส์ ในประเทศไทยเริ่ม มีการประยุกต์ใช้งาน IoT มากขึ้นเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อพัฒนาและนำเสนอบริการใหม่ ๆ ให้แก่ ลูกค้า Solution ของ IoT ในภาคส่วนการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่น่าจะนำมาใช้งานในส่วนแรกน่าจะเป็น การบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ ระบบตรวจสอบและติดตามสินค้าที่ขนส่ง การจัดการเส้นทางหรือการเดินทางของยานพาหนะ การจัดการและติดตามทรัพย์สิน ลานจอดรถอัจฉริยะ บริการรถจักรยานสาธารณะ (Bike-Sharing Service) และการจัดการและติดตามอุณหภูมิสินค้า (Cold Chain Logistics) เป็นต้น

อีกส่วนที่น่าจะเห็นชัดและทางเราได้เริ่มพัฒนาไปบ้างแล้วคืออุตสาหกรรมให้เช่ายานยนต์ ผู้ประกอบการ ในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทานสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ได้ โดยคาดการณ์ว่า จะมีการใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้งาน IoT ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2025 ซึ่งการใช้ IoT จะทำให้ ทราบตำแหน่งของยานพาหนะรวมถึง ลักษณะและรายละเอียด การขับขี่ยานพาหนะ ไปจนถึงการประกันภัยรถยนต์ด้วยการคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง (Usage-Based Insurance: UBI)

การใช้ประโยชน์จาก IoT จะช่วยให้องค์กรมีแหล่งข้อมูลใหม่ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นและตรวจสอบ กระบวนการ ดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอนในรูปแบบ Digital Data ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนขององค์กร

ติดตาม เรื่องราวที่น่าสนใจของ IoT กับผม ปวิณ วรพฤกษ์ ได้ที่นี่ Fact not fiction กับ Things on Net ครับ

แหล่งที่มา

Thailand Digital Technology foresight 2035 from Frost & Sullivan

MWPVL International (2020). Amazon Distribution Network Strategy | MWPVL International. [online]

Mwpvl.com. Available at: https://mwpvl.com/html/amazon_com.html [Accessed 27 Sep. 2020].

Slack, N., Brandon-Jones, A. and Johnston, R. (2015a). Operations management. Harlow: Pearson, p.468.

Slack, N., Brandon-Jones, A. and Johnston, R. (2015b). Operations management. Harlow: Pearson, p.433.

https://www.mjets.com/article/478/michelin-signed-its-southeast-asias-first-supply-agreement-on-general-aviation-tyres-with-mjets-

https://www.inboundlogistics.com/cms/article/kicking-the-tires-on-an-iot-solution/

เกี่ยวกับ Things on Net

ปัจจุบัน Things on Net เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA