5 องค์กร ผนึกกำลัง ร่วมยกระดับการศึกษา สร้างบุคลากรด้านไอโอที
image

5 องค์กร ผนึกกำลัง ร่วมยกระดับการศึกษา สร้างบุคลากรด้านไอโอที

6 ตุลาคม 2563 - บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำบริการโซลูชั่นไอโอทีครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก และ บริษัท โอบก จำกัด ผู้นำด้านระบบ STEM และ ROBOTIC ตลอดจนอุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับสถาบันการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง Internet of Things (IoT): Now For Future กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จะนำความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์ เครือข่าย และโซลูชันของบริษัทมาร่วมขยายผลโครงการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี IoT

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน ติงส์ ออน เน็ต คือผู้ให้บริการครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายล้ำสมัย และอุปกรณ์รองรับมาตรฐานเชิงอุตสาหกรรม (Industrial grade) ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ในทุกหลากหลายความต้องการ อาทิ ระบบ Smart City and Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ระบบ Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่ระบบการผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค ระบบ Asset tracking ผู้ช่วยติดตามพัสดุภัณฑ์และทรัพย์สินมูลค่าสูง ทั้งในและนอกสถานที่ ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

image

ภาพที่ 1 รายชื่อผู้บริหาร (จากซ้าย) 1. คุณศุภวรรณ ทิพยมณฑล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอบก จำกัด 2. คุณศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 3. คุณสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 4. คุณปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด 5. คุณอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ กรรมการ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด 6. คุณพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 7. ดร. เสกสรร สรรพิสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

image

ภาพที่ 2 พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

image

ภาพที่ 3 คุณปวิณ บรรยายพิเศษเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี IoT

image

ภาพที่ 4 ดร.กนก อภิรดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา บริษัท โอบก จำกัด และ ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด(ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา

Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA