Zahira ฟาร์มแพะอัจฉริยะ ดันไทย สู่ครัวโลก
image

Zahira ฟาร์มแพะอัจฉริยะ ดันไทย สู่ครัวโลก

ประเทศไทยตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียน และเป็นหนึ่งใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกภายในปี 2570 ซึ่งในปีนี้คณะรัฐมนตีได้อนุมัติงบประมาณ 6.6 พันล้านเพื่อผลักดันประเทศสู่เป้าหมายนี้อย่างจริงจัง

โดยหนึ่งในมาตรการที่ระบุในแผนแม่บท คือ การสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสดพรีเมี่ยม เช่น คุณภาพเนื้อโคขุน เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำที่ปลอดสารปฏิชีวนะและปลอดฮอร์โมน เป็นต้น

image

คุณวรวิทย์ นิลเวช ผู้ก่อตั้งซาฮีร่า (Zahira) ฟาร์มแพะแห่งใหม่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นหนึ่งคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางของครัวโลกให้ได้ ด้วยวิสัยทัศน์นี้ คุณวรวิทย์จึงเลือกที่จะลงทุนในเรื่อง Internet of Things (IoT) สร้างเป็นฟาร์มอัจฉริยะตั้งแต่แรกเริ่ม

“เราสนใจในเทคโนโลยีของ Sigfox มาตั้งแต่ตอนที่ Things on Net ยังไม่ได้เป็นตัวแทนในไทย เพราะเราเห็นแล้วว่า IoT เป็นเทรนด์ของโลกและยากที่จะเลี่ยงในอนาคต เกษตรกรบ้านเราเลี้ยงสัตว์มา 40-50 ปี เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม แต่พอไทยตั้งเป้าจะเข้าสู่ครัวโลก เกษตรแบบเดิมก็ไม่ตอบโจทย์ เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุน”

คุณวรวิทย์กล่าวว่า ความเสี่ยงที่ต้องระวังที่สุดในการทำฟาร์มปศุสัตว์ คือ โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ หากลงทุนแล้วเจอสองสิ่งนี้ ธุรกิจคือจบ จึงต้องหาทางลดความเสี่ยงนี้ให้ได้มากที่สุด

image

“การที่จะเลี่ยงเชื้อโรค หรือห้ามภัยธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลที่มากพอ เราจะสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ และเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ผลตอบแทนการลงทุนในเทคโนโลยี IoT อาจจะไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงิน แต่มองเป็นมูลค่าข้อมูลที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ หากเราจะลดความสูญเสีย สิ่งที่เราต้องการคือ ข้อมูล

คุณวรวิทย์เล่าว่า เทคโนโลยี IoT ของ Things on Net สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในฟาร์ม เช่น ตัวเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น ช่วยควบคุมการบริหารจัดการในฟาร์มได้ดีมาก ช่วงปลายฝนต้นหนาว ถือเป็นช่วงปราบเซียนของธุรกิจนี้ เพราะสัตว์อาจจะเป็นปอดชื้นได้ แต่พอมีเทคโนโลยีที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้น พร้อมเก็บข้อมูลในระยะยาวได้ ก็ช่วยให้ทางฟาร์มสามารถแก้ไขได้ทันเวลา หรือเซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับน้ำ ที่สามารถแจ้งปริมาณน้ำในแทงค์ ได้อย่างแม่นยำ

image

นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ของ Things on Net ทำงานบนเครือข่ายของ Sigfox ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำ 0G ใช้พลังงานน้อย อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นาน การติดเซ็นเซอร์แบบนี้ที่ตัวสัตว์ ทำให้เราสามารถติดตามสัตว์แต่ละตัวได้บริเวณกว้างโดย ไม่ต้องกังวลว่าสัตว์จะหนีออกไปไกลแล้วสัญญาณไม่ครอบคลุม รวมถึงสามารถบอกข้อมูลอุณหภูมิของพ่อพันธุ์เพื่อช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์ ซึ่งเราสามารถอัพเดทข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีบน dashboard ทำให้เรามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ

คุณวรวิทย์เล่าให้ฟังว่า 60-70% ของต้นทุนทั้งหมดของฟาร์ม คือ เรื่องของอาหารสัตว์ ซึ่งเทคโนโลยี IoT สามารถช่วยควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำได้ เช่น การเก็บข้อมูลดิน น้ำ อุณหภูมิ ทำให้เราสามารถปลูกหญ้าได้ตามคุณภาพที่ต้องการ แพะก็ได้รับอาหารที่ดี ต้นทุนอาหารของซาฮีร่าฟาร์มจะอยู่ที่ 5 บาท/ตัว/วัน ซึ่งทางคุณวรวิทย์ตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยี IoT ของ Things on Net ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนลงเหลือ 3.75 บาท/ตัว/วันภายในปี 2021

“วันนี้ผมใช้คน 1 คนในการดูแลแพะ 500 ตัว ถ้าไม่พึ่งเทคโนโลยี ผมคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้ เรื่องเทคโนโลยี IoT อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย แต่ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจศึกษาเรื่องนี้ แล้วจะรู้ว่าใครๆ ก็สามารถมีฟาร์มอัจฉริยะได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT ของ Things on Net ที่ติดตั้งง่ายมาก เกษตรกรธรรมดาทั่วไป ก็สามารถเข้าใจได้ ใช้งานได้แน่นอน”

image

เจ้าของฟาร์มหนุ่มคนนี้ทิ้งท้ายว่า Single Big Data ต่อไปจะเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ เพราะต่อไปในอนาคตผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการทราบที่มาที่ไปของอาหารที่ทาน ดังนั้นการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP พัฒนาโรงงานแปรรูปให้ได้มาตรฐาน GMP รวมถึงการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

“เทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนาเร็วมาก ต่อไปจาก IoT ก็จะต่อยอดไปเป็น IoE (Internet of Everything) ถึงเวลานั้นการทำธุรกิจก็จะไร้พรมแดน ความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป เราต้องปรับตัว เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของเราไว้ แล้วความฝันที่จะเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของครัวโลกก็คงไม่ไกลเกินจริง”

เกี่ยวกับ Things on Net

Things on Net เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ, Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox #SmartFarming #ZahiraFarm #GoatFarm


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA
อ้างอิง :https://thestandard.co/asean-food-production-center