No more Lost with IoT technology
image

No more Lost with IoT technology

เชื่อหรือไม่ว่า บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกสูญเสียเงินปริมาณหลายร้อยล้านดอลล่าร์ต่อปีจากการที่สินทรัพย์และคลังสินค้าซึ่งมีมูลค่าสูงนั้นสูญหายหรือถูกขโมยไป สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Asset Tracking Solutions มากขึ้น เพื่อลดการเสียหายจากการสูญหายของสินทรัพย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมถึงทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ที่ผ่านมา เรามักจะใช้แรงงานคนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทำให้ดำเนินการได้ค่อนข้างช้า และมีโอกาสผิดพลาดสูง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความซับซ้อนภายในและภายนอกองค์กร ความท้าทายเหล่านี้ทำให้องค์กรทุกระดับหันมาให้ความสำคัญกับ Asset Tracking Solutions มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ จัดสรร รวมถึงบำรุงรักษาทรัพยากรทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยในการค้นหา ติดตามและตรวจสอบการทำงานของบุคลากร เพื่อยกระดับการป้องกันและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัย

image

ยกตัวอย่างธุรกิจต่างๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จาก IoT Solutions ในระบบ Asset Tracking เช่น ธุรกิจการปล่อยเช่า โดยสามารถที่จะบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เราปล่อยเช่า ติดตามและตรวจสอบระหว่างทางขนส่ง จนถึงปลายทางผู้เช่า และสามารถเรียกเก็บค่าเช่าตามการใช้งานจริงของผู้เช่า ธุรกิจก่อสร้างที่สามารถติดตามเครื่องมือที่คนงานก่อสร้างใช้ตาม site งาน หรือติดตามตำแหน่งที่อยู่ของพนักงานในพื้นที่เสี่ยง หรือการจัดสรร/ควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่เฉพาะ แม้แต่ในวงการค้าปลีกและในคลังสินค้าเองนั้น Asset Tracking ก็สามารถช่วยให้การค้นหาสินค้ารวดเร็วขึ้น ลดการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงาน ลดความล่าช้าในการส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งอาจจะกระทบถึงรายได้ของทางร้านได้

จะเห็นได้ว่า Asset Tracking Solutions สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัท/องค์กร ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักประเมินว่าความต้องการใช้ Asset จะโตขึ้นถึง 3 เท่าภายในปี 2022 โดยเฉพาะในธุรกิจภาคการขนส่ง การผลิต การเกษตร และโรงแรม ซึ่งจะเป็นอีกครั้งที่ IoT เข้ามาเปลี่ยนเกม และบังคับให้ผู้ประกอบการในธุรกิจและองค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวในส่วนนี้ให้เร็วยิ่งขึ้น

image

Things on Net ผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังให้บริการ IoT Solutions ต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Monitoring ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือน อุณหภูมิและความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, Air Quality Monitoring ตรวจสอบและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร, Facility management งานบริหารทรัพยากรอาคาร, Energy saving การบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ฯลฯ


Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA