Returnable Packaging กับ IoT เทรนด์ที่โลกหยุดไม่ได้
image

Returnable Packaging กับ IoT เทรนด์ที่โลกหยุดไม่ได้

Loscam ผู้ให้บริการ Returnable Packaging และ Pallet Pooling ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหารายได้ต่ำกว่าที่ควรเป็น ไม่ใช่เพราะตัวธุรกิจไม่ดี แต่เป็นเพราะสินทรัพย์ที่ให้เช่าเกิดความเสียหาย ไม่สามารถติดตามได้ ต้องจ่ายชดเชยค่าสินค้าให้ลูกค้า และต้องซื้อบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในการขนย้ายใหม่เพื่อมาทดแทนอันที่สูญหาย ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ควรจะเอากลับมาใช้ได้หลายครั้ง จนต้นทุนสูงเกินจริง แต่ที่ทำให้ธุรกิจอาจจะสั่นคลอนคือความเชื่อมั่นของลูกค้าลดลง

Loscam จึงตัดสินใจจับมือกับ Thinxtra ผู้ให้บริการ Internet of Things (IoT) Solutions แบบครบวงจรบนโครงข่าย Sigfox หาทางพัฒนา Track and Trace IoT Solutions เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจแบบก้าวกระโดด

4 เดือนหลังจากติดตั้งระบบเสร็จ ทาง Loscam สามารถลดต้นทุนของการซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ความพึงพอใจของลูกค้าพุ่งขึ้นอย่างมาก เพราะระบบสามารถช่วยให้ลูกค้าพัฒนา supply chain และติดตามสิ่งของด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญระบบนี้ช่วยให้ Loscam มีความสามารถที่จะรองรับธุรกิจของลูกค้าในสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

โซลูชันที่ทาง Thinxtra พัฒนาขึ้นมานั้นทำงานบนโครงข่าย 0G ของ Sigfox ซึ่งครอบคลุม 72 ประเทศทั่วโลก ทำให้สามารถติดตามสินทรัพย์ได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ลงทุนไม่สูง อีกทั้งเทคโนโลยีที่รองรับสัญญาณ Sigfox นี้มีแบตเตอรี่บรรจุภายในตัวอุปกรณ์ และใช้พลังงานน้อยมาก สามารถใช้งานได้นานถึง 3 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

อีกหนึ่งข้อดีที่ทาง Loscam มักจะยกกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาอธิบาย คือ ครั้งหนึ่งเคยมีการขนของระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์น ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ระบบที่ติดตั้งก็ได้ส่งข้อมูลเตือนว่าอุณหภูมิของสินค้ากำลังลดต่ำลงระหว่างทาง ลูกค้าจึงแจ้งทาง Loscam โดยสามารถบอก ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของสินค้าที่ไปกับรถบรรทุกได้ ทางบริษัทจึงติดต่อกับคนขับ และพบว่าสินค้าถูกขนขึ้นรถผิดคัน จึงมีการขนย้ายใหม่ไปรถบรรทุกคันที่ถูก และขนส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัย เรื่องนี้สร้างความประทับใจให้ลูกค้ามาก เพราะโดยทั่วไปจะมีระบบ Track and Trace ด้วย GPS ที่ติดกับรถบรรทุกซึ่งแจ้งเพียงตำแหน่งของรถเท่านั้น แต่ไม่ได้อ่านค่าอุณหภูมิและบอกตำแหน่งของสินค้าที่บรรทุกไปด้วย นับว่าเป็นข้อดีที่เหนือความคาดหมายของ Loscam เช่นกัน

image

อีกหนึ่งกรณีศึกษา คือ Deutsche Post DHL Group จับมือกับ ALPS Electric Europe GmpH ผู้นำด้าน IoT Solutions ที่เลือกใช้โครงข่ายสัญญาณ Sigfox เช่นกัน ทั้งคู่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบและติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ในระบบขนส่งทั่วประเทศเยอรมันของ DHL โดยปกติจะมีการขนส่งสินค้าประมาณ 5 ล้านชิ้นต่อวัน และต้องอาศัย Roll Cages ในการขนส่งสินค้าที่คลังสินค้าของลูกค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ การติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ Roll Cages นี้ทำให้บริษัทสามารถติดตามข้อมูลของตำแหน่งสินค้าได้ทั่วยุโรปด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าแต่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ในกรณีนี้ ตัวเซ็นเซอร์นั้นมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี จึงตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์บ่อยๆ ถือเป็นครั้งแรกในแวดวงการขนส่งที่สามารถ Track and Trace สินค้าจำนวนมากในต้นทุนที่จับต้องได้ และเกินคุ้มกับการลงทุน

นอกจากนี้ 0G ของ Sigfox ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ มีการส่งสัญญาณรูปแบบเฉพาะและแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้ยากต่อการ jamming และมีความปลอดภัยสูง เพิ่มความยากในการเจาะระบบหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีอยากจะขโมยสิ่งของในคลังสินค้าหรือระหว่างทาง

สำหรับประเทศไทย การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญในหลายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ดังนั้น Returnable Packaging จึงตอบโจทย์เพราะสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง ช่วยลดต้นทุน ลดขยะ และลดโลกร้อน เมื่อเสริมด้วยเทคโนโลยี IoT Solutions มาประยุกต์ใช้ นอกจากการได้ข้อมูลสถานะของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ แล้ว ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมิติใหม่ๆ ของการให้บริการ รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

แนวโน้มการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Returnable Packaging ด้วย IoT Solutions อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากผู้ประกอบการจะลงทุนทั้งที คงต้องเลือกเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายครอบคลุม และมี value added เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาวให้กับธุรกิจของตน

image

เกี่ยวกับ Things on Net

ปัจจุบัน Things on Net ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA

อ้างอิง https://thingsonnet.net/iot-solutions/logistics-supply-chain https://packagingrevolution.net/returnable-packaging-market-worth-usd-40-billion