Covid-19 เปลี่ยนวิถีชีวิต Internet of Things เปลี่ยนโลก
image

Covid-19 เปลี่ยนวิถีชีวิต Internet of Things เปลี่ยนโลก

แม้ว่าทั่วโลกจะพูดถึง Internet of Things (IoT) มาหลายปี แต่สถานการณ์ Covid-19 ที่ทั้งโลกเผชิญอยู่ ก็ทำให้บทบาทของ IoT ในการเปลี่ยนแปลงโลกเด่นชัดขึ้น ตั้งแต่เศรษฐกิจภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม จนไปถึงระดับนโยบายภาครัฐ ของแต่ละประเทศ

Covid-19 ครั้งนี้แตกต่างจากโรคระบาดอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต นอกจากทำให้คนเจ็บป่วย จนอาจจะถึง ขั้นเสียชีวิตแล้ว โรคระบาดครั้งนี้ยังนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การใช้ชีวิตของคนทั้งโลก ตั้งแต่การใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างระหว่างกันตลอดเวลา ข้อหลังสุดนี้เอง ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เรา เข้าสู่ยุค Digitalisation เร็วกว่าคาดคิด

คำถามคือแล้ว IoT มาเกี่ยวอะไร ช่วยให้ผู้คนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้ดีขึ้นอย่างไร?

เพราะเราไม่สามารถมองเห็นเชื้อไวรัส หรือรู้ได้ว่าใครบ้างที่ติดเชื้อหรือยังไม่ติด ทุกคนจึงระแวง ไว้ก่อน และไม่อยากให้ใครเข้าใกล้โดยไม่จำเป็น บริษัทต่างๆ ก็ออกนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ ดังนั้น หลายสิ่งหลายอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันจึงเปลี่ยนไป ยกตัวอย่าง สาธารณูปโภคต่างๆ หากเรานำเอาเทคโนโลยี IoT เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ช่วยเก็บข้อมูล การใช้น้ำ-ไฟได้ตลอดเวลา ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเฝ้าระวังและควบคุมการใช้น้ำ-ไฟจากระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชันได้ พนักงานการประปาและการไฟฟ้าก็ไม่ต้องเดินจดมิเตอร์ตามบ้านอีกต่อไป

Covid-19 ครั้งนี้แตกต่างจากโรคระบาดอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต นอกจากทำให้คนเจ็บป่วย จนอาจจะถึง ขั้นเสียชีวิตแล้ว โรคระบาดครั้งนี้ยังนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การใช้ชีวิตของคนทั้งโลก ตั้งแต่การใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างระหว่างกันตลอดเวลา ข้อหลังสุดนี้เอง ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เรา เข้าสู่ยุค Digitalisation เร็วกว่าคาดคิด

image

นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ทางเซ็นเซอร์ส่งมา ทางผู้ให้บริการสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม การใช้น้ำ-ไฟของแต่ละบ้าน และเสนอโซลูชั่นให้ลูกค้าใช้น้ำ-ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การบริหาร จัดการห้องน้ำสาธารณะ ก็สามารถที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อมอนิเตอร์จำนวนคนเข้าใช้ ระดับแอมโมเนีย รวมถึงรวบรวมความเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถช่วยให้ภาครัฐหรือห้างร้านบริหาร จัดการทรัพยากรต่างๆ รวมถึงพนักงานในการรักษาความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากมองไปให้ไกลไปอีกถึงอนาคตที่ผู้คนจะต้องคอยตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการใช้ขนส่งสาธารณะว่า มีช่วงเวลาไหนที่ผู้คนไม่หนาแน่นมากนัก และแม้กระทั้งตรวจสอบความหนาแน่นของคนตามร้านค้า ศูนย์การค้า ก่อนออกไปจับจ่าย ใช้สอย People Counting Solution ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งจำเป็นในชีวิตของผู้คนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่า IoT สามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ได้แทบทุกกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน ของเรา ในมุมของผู้พัฒนา IoT จึงถือว่าเป็นโอกาสทางการตลาดที่มีอนาคต ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของผู้พัฒนา IoT คือการลงทุนเงินจำนวนมหาศาลกับโครงข่ายในการรับส่งข้อมูล

image

หลายคนเลือกที่จะลงทุนเม็ดเงินมูลค่าจำนวนมากกับโครงข่ายต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับส่งข้อมูล แต่ว่าเมื่อคิดถึงหลักการทำงานจริงๆ แล้วเราเพียงแค่ต้องการเก็บข้อมูลเชิงลึก ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งพอย้อนกลับมาที่โครงข่าย 0G แม้ว่าหลายคนอาจจะยังตั้งข้อสงสัยสำหรับประสิทธิภาพของโครงข่าย 0G ว่าเหมือนและแตกต่างจากโครงข่ายอื่นอย่างไร ถ้ามองถึงการใช้งานจริงแล้ว โครงข่าย 0G กลับกลายเป็นโครงข่ายแบบ less is more เพราะสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการ รับส่งในระยะไกลได้อย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั่วโลก อุปกรณ์เซ็นเซอร์ น้ำหนักเบา และที่สำคัญแบตเตอรี่ใช้ได้นานหลายปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่เลย

โดยบริษัทที่ต้องการใช้งานในโครงข่าย 0G นั้น ยังไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโครงข่าย เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีการแต่งตั้ง Operator ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการให้บริการสัญญาณ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในเรื่อง IoT Solutions และอื่นๆ แบบครบวงจรซึ่งในประเทศไทยนั้น Things on Net เป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียว

อ้างอิงที่มา : govinsider.asia

เกี่ยวกับ Things on Net

ปัจจุบัน Things on Net ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox

สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่
Contact Center : 02-091-1230 Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA