เทคโนโลยี IoT กับโอกาสของผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่
image

เทคโนโลยี IoT กับโอกาสของผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

Internet of Things (IoT) เป็นเทรนด์เทคโนโลยีในอนาคต โดยหัวใจหลักของ IoT คือ การใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้การตัดสินใจและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบ IoT สามารถประยุกต์ใช้ได้ในแทบจะทุกธุรกิจ รวมถึงภาคการเกษตรด้วย

สภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเกษตร ผู้ประกอบการจึงพยายามที่จะหาทางหรือเครื่องมือที่จะช่วยพยากรณ์ล่วงหน้า จากเดิมที่อาจจะเก็บข้อมูลเองรายวัน ขยับมาใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาบ้าง เช็คจากเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชันช่วยบ้าง แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว (Climate Change)

ตรงนี้เองที่เทคโนโลยี IoT เข้ามามีบทบาทในการเก็บข้อมูลให้ทันต่อความต้องการ ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการการเพาะปลูกและผลิตได้ด้วยตัวเอง ลดความเสียหายของผลผลิตแล้ว ยังสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีที่ภาครัฐให้การส่งเสริมตามหลักเกษตร 4.0 อีกด้วย

ทาง Things on Net เป็นตัวแทนของ Sigfox Operator เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดย Sigfox เป็นผู้สร้างโครงข่ายสัญญาณเพื่อขยายระบบโครงข่ายที่ถูกออกแบบมาสำหรับ IoT โดยเซ็นเซอร์ของ Things on Net นั้น ถูกใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจเกษตร

image

ข้อดีของเซ็นเซอร์ของ Things on Net มีหลายอย่าง เช่น ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ที่ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน สภาพของลม ความกดอากาศ และความชื้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการจ้างแรงงาน การใช้น้ำ คุณภาพของผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือจะติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมคุณภาพของดิน อ่านอุณหภูมิในดิน รวมถึงลักษณะการอุ้มน้ำของดินเพื่อประเมินว่าควรจะบริหารจัดการการเพาะปลูกอย่างไร ให้ต้นไม้หรือพืชเหล่านั้นมีความเครียดจากการขาดน้ำหรืออุ้มน้ำมากเกินไปให้น้อยที่สุด

การเก็บพืชผลทางการเกษตรก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญมาก การมอนิเตอร์ข้อมูลที่จำเป็นอย่างละเอียดเป็นการลงทุนที่สูง และหลายครั้งก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ ก่อให้เกิดความเสียหายในท้ายที่สุด แต่เซ็นเซอร์ที่ทำงานบนโครงข่าย Sigfox นี้ สามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูล ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝน ได้อย่างละเอียด แม่นยำ แปลผลออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ลงทุนไม่แพง สามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้แม้ไม่มีไฟฟ้าหรือ Wi-Fi

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ก็สามารถติดเซ็นเซอร์กับสัตว์ เพื่อติดตามอุณหภูมิ ติดตามพฤติกรรมต่างๆ เช่นการบริโภคของสัตว์ ตรวจสอบสภาวะร่างกาย ช่วยให้เรารู้จำนวน รู้ตำแหน่งที่แน่นอน โดยสามารถตั้งให้มีการแจ้งเตือนทันที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือ แม้แต่สัตว์การที่เดินออกนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย

IoT Solutions ของ Things on Net ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ตอบโจทย์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการในฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสิ่งแวดล้อมของ พืช และ สัตว์ รวมถึงควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้ และเพิ่มผลผลิตไปจนถึงลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี IoT ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกปัญหาต่างๆ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้ไม่ยาก

image

เกี่ยวกับ ติงส์ ออน เน็ต

ปัจจุบัน Things on Net ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA