เมืองอัจฉริยะกับการลดมลพิษทางอากาศ
image

เมืองอัจฉริยะกับการลดมลพิษทางอากาศ

ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้ได้ 100 เมืองทั่วประเทศภายในปี 2565 ซึ่งแนวคิด Smart City นี้เกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเตอร์เน็ต

เหตุผลหลักที่ทั้งหันมาสนใจการสร้างเมืองอัจฉริยะน่าจะมาจากเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด จึงต้องหาทางบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนี้เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ (Smart Living) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ฯลฯ

ดังนั้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจึงไม่ใช่การพัฒนาเพียงสิ่งของเท่านั้น ยังรวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สำคัญสุดๆ สำหรับมนุษย์ทุกคน นั่นก็คือเรื่องของอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะและเชื่อมโยงไปสู่พลังงานอัจฉริยะด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอาเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในอาคารสำนักงาน โดยติดเซ็นเซอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิและปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับจำนวนคนและขนาดพื้นที่นั้นๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า อุณหภูมิของทั้งอาคารไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกห้องในทุกช่วงเวลา บางห้องที่คนน้อยหรือห้องที่มีคนอยู่หนาแน่น จุดที่เป็นทางเข้าออกหรือจุดที่เป็นห้องเก็บของ ล้วนต้องปรับระดับอุณหภูมิและกำลังการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

image

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปไกลกว่านั้น เทคโนโลยีของ Things on Net ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย Sigfox สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าฝุ่นละออง ในอากาศ แล้วนำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์จัดเก็บบนฐานข้อมูลออนไลน์ และแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศแบบออนไลน์อย่างทันท่วงที ทำให้เราสามารถบริหารจัดการกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศตรงพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยและก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคน ยกตัวอย่าง หากเซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ว่าอากาศในห้องนี้มีค่าคาร์บอนไดออกไซต์สูงผิดปกติ ทำให้สามารถส่งคนเข้าไปตรวจสอบความผิดปกติได้ถูกพื้นที่ จากนั้นก็จัดการกับปัญหาก่อนที่จะมีใครเข้ามาใช้ห้องและได้รับอันตราย

โดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศมีทั้งแบบ indoor และ outdoor ติดตั้งง่าย สามารถใช้งานได้นาน คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว แม้ว่าตัวเซ็นเซอร์นี้อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ลดมลพิษทางอากาศโดยตรง แต่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การอ่านค่า วิเคราะห์ ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วกว่าระบบ manual แบบเดิมๆ

image

ปัญหาฝุ่น PM2.5 และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผิดปกติ (Climate Change) เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกหันมาให้ความสำคัญ เพราะรู้ว่าหากโลกเราไม่ปกติ มนุษย์เราก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ อยากให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับตัวเองและคนรอบข้าง แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ลองปรึกษา Things on Net ได้ค่ะ

เกี่ยวกับ Things on Net

ปัจจุบัน Things on Net ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุม 72 ประเทศทั่วโลก พร้อมให้บริการเรื่อง Asset Tracking ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบสถานะในการจัดเก็บและขนย้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฯลฯ

นอกจากนี้ Things on Net ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Cold Chain Management ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความเย็นที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค, ระบบ Safety and Environmental สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพอากาศเพื่องานด้านความปลอดภัยในการบริหารงาน Facility management และระบบ Energy saving ผู้ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox

Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA