Cold Chain Management ยกระดับมาตรฐานและการบริการ ด้วยเทคโนโลยี IoT Solutions จาก Things on Net

Cold Chain Management ยกระดับมาตรฐานและการบริการ ด้วยเทคโนโลยี IoT Solutions จาก Things on Net

ในยุคนี้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า วันนี้คุณอภิชาต สังข์ทิพย์ ตำแหน่ง Client Solutions Sales Manager ตัวแทนจาก บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด จึงอยากชวนทุกคนมาดูการยกระดับการบริหารจัดการอีกขั้น ของร้าน The Hub Cafe and Eatery และร้าน Terroir Expression ซึ่งทั้งสองร้านนี้ได้นำเอา IoT Solutions จาก Things on Net มาใช้ในเรื่องการดูแลวัตถุดิบให้มีคุณภาพสดใหม่อยู่เสมอ เรื่องคุณภาพอากาศภายในร้าน และยังครอบคลุมไปถึงการจัดสรรจำนวนพนักงานให้เหมาะสมที่จะดูแลลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 นี้ได้อีกด้วย

  • Cold Chain Monitoring Solution ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นของวัตถุดิบ
  • People Counting Solution ตรวจวัดจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  • Air Quality Solution ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในร้าน

Things on Net มี IoT Solutions พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้น เพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

imageAds

เกี่ยวกับ Things on Net

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (TON) ผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก ให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รองรับการใช้งานอุปกรณ์และบริการ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C โดยยึดหลักการสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อม ติงส์ ออน เน็ต เป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก

ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันและอุปกรณ์ไอโอทีคุณภาพสูงพร้อมใช้งาน อาทิ Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ, Asset Tracking Management ระบบการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดเก็บและขนย้าย, Safety and Environment System ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่องานด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, Energy Saving ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, Facility Management การบริการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค, Supply Chain / Cold Chain Management ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง / ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนคลังสินค้า ตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความสดใหม่ ช่วยลดต้นทุนสูงสุดได้
วันนี้ Things on Net พร้อมให้บริการในหลายพื้นที่สำคัญเชิงธุรกิจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA