ตอบโจทย์ความท้าทาย Cold Chain Monitoring ที่ตรงจุดจาก Things on Net
image

ตอบโจทย์ความท้าทาย Cold Chain Monitoring ที่ตรงจุดจาก Things on Net

ในปัจจุบัน “การควบคุมอุณหภูมิ” เพื่อการเก็บรักษาสินค้าในภาคธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต หลายธุรกิจประสบปัญหามากมายที่ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลไปกับการทำงานผิดพลาดของระบบควบคุมอุณหภูมิที่ไม่สมบูรณ์ ความเสียหายเหล่านี้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ผลกำไรขององค์กร แต่ยังส่งผลไปถึงการจัดการทรัพยากรอาหารและการจัดการสาธารณสุขทั่วโลกอีกด้วย

อย่างกรณีที่เห็นได้ชัดเลยคือที่ Cargosense.com ยืนยันว่ายารักษาโรคกว่า 20% ต้องถูกทำลายเพราะขาดการควบคุมอุณหภูมิที่ดี นอกจากนี้ข้อมูลสถิติของ Food and Agriculture Organization of United Nations กล่าวว่าหนึ่งในสามของสินค้าอาหารที่ถูกผลิตขึ้นมาในแต่ละปีนั้นต้องกลายเป็น “Food Waste” โดยรวมประมาณ 1.3 พันล้านตันต่อปี คิดเป็นความสูญเสียได้ประมาณ 9.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเน่าเสียที่เกิดจากเทคนิคการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ดีเท่าที่ควร

image

จากปัญหาดังกล่าว สามารถสรุปได้จาก 5 สาเหตุใหญ่ๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิเสียหรือทำงานผิดพลาด นี่เป็นสาเหตุต้นๆ ของความล้มเหลวในระบบการควบคุมอุณหภูมิเลยก็ว่าได้ เพราะอุปกรณ์เป็นหัวใจของการดำเนินงานใน Supply Chain ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน, ระบบระบายความร้อนมีปัญหา, ฉนวนกันความร้อนสึกหรอ ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ

โครงสร้างมาตรฐานไม่เป็นสากล บางครั้งมาตรฐานของระบบ Cold Chain Management ในแต่ละที่ทั่วโลกมีความแตกต่างกันจากหลากหลายปัจจัย ทำให้การรับรองหรือรับประกันความสมบูรณ์แบบ End-to-End เกิดขึ้นได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าเครื่องทำความเย็นในประเทศ A กับ ประเทศ B ไม่สามารถกำหนดให้เป็นค่ามาตรฐานที่เท่ากันได้ เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มีปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่ออุณหภูมิแตกต่างกัน

คุณสมบัติที่ต่างกันของผลิตภัณฑ์ สินค้าแต่ละประเภทมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายแตกต่างกัน เช่น บรรจุภัณฑ์, น้ำหนัก, ความไวต่อแสงหรือความชื้น ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีผลต่อการจัดการระบบ Cold Chain Management เช่นกัน

ความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) บางครั้งความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของบุคลากร ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทหรือได้รับการอบรมไม่เพียงพอ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้ และไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การสูญหาย บ่อยครั้งที่สินค้าสูญหายหรือสินค้าถูกขโมย กลายเป็นปัญหาเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นสินค้าที่ต้องการได้รับการดูแลเรื่องอุณหภูมิเป็นพิเศษ และเป็นเป้าหมายของการโจรกรรมได้

image

หากมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา อุดรอยรั่วที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ได้ล่ะ ?

IoT เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ทั้งในเรื่องของความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความรวดเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล ฯลฯ ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันความเสียหายไม่ให้บานปลายกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็นได้

ความสะดวกสบายจาก IoT นั้น ส่งผลให้มีผู้ประกอบการจากธุรกิจหลายวงการหันมาสนใจและนำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้ในการกระบวนผลิตมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์จาก Statista ไว้ว่า IoT Smart Cold Chain Management จะสร้างรายได้กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 และจะส่งผลให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกเติบโตขึ้น 10.3% ต่อปี คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นถึง 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2023 อีกด้วย

image

จากปัญหาดังกล่าว ทาง Things on Net ได้ตระหนักถึงความสูญเสียของผู้ประกอบการในประเทศ บริษัทจึงมีความภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยี IoT แบบ Total Solutions ที่จะมาช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ของ Cold Chain Monitoring ให้หมดไปอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์พร้อมใช้งานที่ติดตั้งง่ายในแบบ Plug-and-Play การให้บริการเรื่องสัญญาณเชื่อมต่อที่ครอบคลุมการใช้งาน ความปลอดภัยในการรับ - ส่งข้อมูลในระดับสากล การแจ้งเตือนแบบทันท่วงทีผ่าน platform ต่างๆ รวมไปถึงจัดเก็บสถิติข้อมูลที่สามารถนำมาต่อยอดเรื่อง Data Analytic ในอนาคตได้

IoT ดีกว่าอย่างไร?

1. Data Collection จะดีแค่ไหนถ้าอุปกรณ์สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดแม่นยำ ใช้งานง่าย และใช้ได้กับหลายสถานที่ แล้วยังมีระบบการส่งข้อมูลอยู่ในตัวอีกด้วยที่คุณสามารถรับรู้อุณหภูมิหรือข้อมูลต่างๆ ในตู้ขนส่งสินค้าของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การรับส่งข้อมูลอุณหภูมิผ่านสัญญาณ และรายงานผลส่งตรงถึงมือคุณได้ทันทีแค่คลิกปลายนิ้ว

2. Communications ข้อมูลจากการตรวจจับค่าต่างๆ กับอุปกรณ์ จะถูกส่งผ่านสัญญาณ Sigfox ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้คุณมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตั้งค่าเพื่อเช็คข้อมูลสินค้าได้ตามความต้องการ และสามารถตั้งโปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติได้ เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินกว่าค่าปกติที่ตั้งโปรแกรมไว้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

3. Data Administration มีระบบที่ออกแบบการนำเสนอข้อมูลและสามารถจัดเก็บเพื่อใช้ทำ Research and Analytic ในลำดับต่อไปได้ ช่วยให้คุณเห็นตัวเลขสถิติอุณหภูมิของคลังเก็บสินค้าว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากอะไร ช่วยให้คุณสามารถหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาและอุดรอยรั่วของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวได้ตรงจุด

4. Results and Visualizations สัญญาณ Sigfox พัฒนามาเพื่อให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ ทำให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้ผ่านมือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกสบาย และเลือกแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ เพื่อให้การนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้งานต่อง่ายยิ่งขึ้น

image

เมื่อเราเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย IoT แล้ว ปัญหาและความเสี่ยงในระบบ Cold Chain Monitoring ก็ลดลง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนการใช้บุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิผล (Productivity) ให้ธุรกิจของคุณดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่เรื่องอุณหภูมิเท่านั้น Things on Net เรายังมี Solutions อีกมากมายที่จะเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ ช่วยให้การผลิต, การขนส่ง และการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยพลังแห่งข้อมูลที่มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ Fact, Not Fiction. Only We Know. Things on Net อ้างอิง

- https://innovecs.com/blog/iot-solutions-in-cold-chain/ - http://www.fao.org/news/story/en/item/196402/icode/ - https://www.aljazeera.com/news/2019/10/16/world-food-day-the-fight-against-food-waste - https://www.foodlogistics.com/transportation/cold-chain/blog/21008563/5-risks-in-cold-chain-management-and-how-to-ensure-it-wont-happen-to-you

เกี่ยวกับ THINGS ON NET Things on Net ผู้นำไอโอทีโซลูชั่นครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนตลาดไอโอทีในประเทศไทย และเสริมการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การบริการ การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม ฯลฯ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

Things on Net ...เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solutions ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 02-091-1230

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox


สอบถามข้อมูล IoT Solutions เพิ่มเติมได้ที่ Contact Center : 02-091-1230
Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA